Taxi tải giá rẻ

Taxi tải giá rẻ

Chở hàng hóa, thiết bị, văn phòng, theo yêu cầu khách hàng trong và ngoài TP.HCM. Dịch vụ 24/7 giá từ 300-500K. Giảm giá từ chuyến thứ 2

+ CÁC DỊCH VỤ TAXI TẢI CỦA CHÚNG TÔI: